fbpx

Konzervativna stomatologija

U stomatološkoj ordinaciji dr Davidović , već više od dve i po decenije, posebnu pažnju posvećujemo osnovnoj stomatološkoj grani „Bolesti zuba“, pod kojom se podrazumeva:

Endodoncija (lječenje kanala korena zuba)

Konzervativna stomatologija (kompozitne plombe i fasete, konzervativne nadogradnje zuba)

U ordinaciji dr Davidović zahvaljujući najnovijim tehnologijama podjednako vodimo računa kako o funkciji tako i o estetici zubnog fundamenta.

Endodoncija

Dobro endodonski saniran zub je osnov i uslov budućeg stomatološkog tretmana. Zbog toga smo u našoj stomatološkoj praksi posebnu pažnju usmjerili baš ka ovoj grani stomatologije. U liječenju zuba pratimo svjetske trendove. Ovako tretirani zubi predstavljaju sigurnu podlogu za izradu konzervativnih nadogradnji, kao i izvanrednih kompozitnih plombi i faseta.

Konzervativna stomatologija

Stomatološka praksa ordinacije dr Davidović u oblasti konzervativne stomatologije koristi najkvalitetnije materijale eminentnih proizvođača. U izrdadi estetskih plombi sa istom pažnjom usmjereni smo kako prema prednjim, tako i prema bočnim zubima. Naša vještina u izradi plombi ostvariva je zahvaljujući kompozitnom materijalu nano tehnologije.

Estetske plombe izrađujemo poštujući standrade morfologije, a sve u cilju postizanja prirodnog izgleda zuba.