fbpx

Oralna medicina i parodontologija

Put do savršenog osmjeha itekako je povezan sa sveobuhvatnim zdravljem desni. Takođe zdravlje desni značajno utiče na očuvanje zuba i njihovu dugovječnost.

Parodontologija je oblast koja se bavi zdravljem potpornog aparata zuba i mekih tkiva usne duplje. Terapija oboljelog parodoncijuma može biti kauzalna i hirurška.

Kauzalna parodontološka terapija obuhvata:

– Uklanjanje čvrstih i mekih zubnih naslaga (ultrazvukom i ručnim instrumentima)
– Obuku u održavanju adekvatne oralne higijene i kontrolu dentalnog plaka
– Obradu parodontalnih džepova
– Uspostavljanje adekvatnih okluzo-artikulacionih odnosa zuba
– Sanaciju karioznoh lezija
– Ortodonsko liječenje
– Liječenje nekih opštih oboljenja

U okviru urgentnih stanja na potpornom aparatu zuba primjenjuju se adekvatne urgentne terapijske mjere koje obuhvataju drenažu parodontalnih abscesa i primjenu odgovarajućih antibiotika.

Oralna medicina je grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom i liječenjem oboljenja usana, jezika i ostalih dijelova oralne sluzokože.